AI – sztuczna inteligencja

Skrótem AI określa się sztuczną inteligencję i jest to skrót od słów: artificial intelligence. Mianem sztucznej inteligencji określa się każdą inteligencję, którą wykazują maszyny lub w przypadku gier NPC oraz nasi przeciwnicy. To właśnie AI odpowiada za takie aspekty u naszych przeciwników, jak chowanie się za osłonami, umiejętność zachodzenia nas od tyłu lub rozproszenia gdy stoją w tłumie aby trudniej było nam ich wyeliminować.
Za termin „artificial intelligence” odpowiada John McCarthy w celu określenia działania programów, które mają symulować zachowania ludzkie.

Będąc na studiach, jeden z moich wykładowców powiedział, że nie istnieje coś takiego jak sztuczna inteligencja, bo wszystkie zachowania, które są wykazywane przez maszyny, oparte są na algorytmach, a nie inteligencji i z jednej strony ciężko się z nim nie zgodzić. Jednak odkąd zakończyłem studia, minęło już trochę czasu i sztuczna inteligencja całkiem dobrze sobie radzi, a na niektórych stanowiskach nawet zastępuje ludzi. Mam tu na myśli takie stanowiska, jak np. obsługa produkcji lub różnego rodzaju chatboty, które powoli zaczynają wypierać „żywych” konsultantów.