AoE (Area of Effect)

AoE jest skrótem od słów Area of Effect. Jest to określenie typowe dla gier RPG oraz MMO, które oznacza czar, który zadaje obrażenia obszarowe. Oprócz czarów zadających obrażenia może także dotyczyć czarów leczących, które swoim działaniem obejmują wszystkich graczy znajdujących się na danym terenie.
W odróżnieniu od czarów działających bezpośrednio na danego przeciwnika czary obszarowe zadają dużo mniejsze obrażenia ale mogą jednocześnie ranić wszystkich przeciwników, którzy znajdują się w obszarze jego działania (ta sama sytuacja dotyczy czarów lecznicych).