Bitmapa

W grafice komputerowej mamy do czynienia z wieloma formatami i formami zapisu plików graficznych. Bitmapa stanowi określenie dla rastrowych obrazów graficznych, które zbudowane są z pojedynczych pikseli.
Bitmapy określa się także mianem grafik rastrowych, więc jeżeli gdzieś usłyszycie określenie „grafika rastrowa”, to będziecie wiedzieć, że chodzi właśnie o bitmapy.

Pliki zawierające mapy bitowe zapisane są w formie plików BMP i jest to standardowy format dla bitmapy, natomiast występują jeszcze formaty map bitowych, które posiadają formaty niezależne od konkretnych urządzeń – wtedy taka mapa zapisana jest w formie plików DIB (mam tutaj na myśli pliki zawierające bitmapy, które nie zostały skompresowane).

W przypadku jeżeli doszło do kompresji bitmapy wtedy możemy otrzymać plik z rozszerzeniem jpeg, jpg, png itp. Przy dużym powiększeniu można zauważyć, że każda bitmapa składa się z pojedynczych kwadratów/punktów, które są przypisane pikselom. Każdy piksel może być zbudowany z innego koloru i nasycenia, a w całości tworzą bardziej skomplikowany obraz.

Sprawdź również: