Co-op – kooperacyjna gra komputerowa

Czym jest co-op zostało już wyjaśnione właściwie w nagłówku, można więc powiedzieć, że jest to kooperacyjna gra komputerowa. Co-op jest skrótem angielskiego słowa cooperative, które określa jeden z trybów gry wieloosobowej/singlowej. Mowa tu oczywiście o kooperacyjnym trybie rozgrywki. Teraz ten tryb nie ogranicza się już tylko do rozgrywki wieloosobowej, bo wiele gier daje możliwość przejścia kampanii w trybie kooperacji, czyli np. razem ze swoimi znajomymi.
Sam kiedyś spróbowałem przejść kampanię w jednej z gier w trybie kooperacji i jedyne co mogę na ten temat powiedzieć, to tyle, że było bardzo łatwo nawet na najwyższym poziomie trudności.

W trybie co-op grę można ogrywać online lub przed jednym telewizorem/monitorem podzielonym na dwa ekrany. W skrócie tryb ten oznacza przechodzenie gry/rozgrywkę w trybie współpracy, czyli po prostu kooperację.