Asset

Nikogo chyba nie zdziwi fakt, że znaczenie słowa „asset” wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zasób. Niejednokrotnie gdy tworzy się gry, to wykorzystuje się już gotowe paczki z teksturami, elementami otoczenia, modelami postaci, które właśnie nazywane są assetami.
Dla osób, które korzystały kiedykolwiek z Unreal Engine lub Unity, to słowo nie powinno być niczym nowym, ponieważ w wewnętrznym sklepie Epic (Unreal Engine) można zakupić gotowe paczki z assetami, które można wykorzystać do tworzenia otoczenia, modeli postaci, paczki z teksturami oraz roślinami. W branży gier nikt nie będzie tworzył koła na nowo i kiedy tylko jest to możliwe, korzysta się już z gotowych elementów, tak aby przyspieszyć proces tworzenia gry i zmniejszyć nakłady pracy.