epic interactive

Studio Epic Interactive

Rok założenia: 2002
Założyciel/Założyciele: Epic Games
Kraj: USA

Jest to studio założone w 2002 roku jako studio podlegające pod Epic Games. Możliwe, że studio powstało w celu pracy nad różnymi mniej publicznymi projektami. Studio Epic Interactive jest bezpośrednio podległe pod Epic Games i jest w pełni od niego zależne. Studio brało udział w produkcji wszystkich tytułów wydanych po 2002 roku i wyprodukowanych przez wspomniane wcześniej Epic Games. Studio zostało założone w Stanach Zjednoczonych.