Lokacja

Słowo „lokacja” określa obszar/miejsce, w którym aktualnie znajduje się gracz. W przypadku gier gdzie świat podzielony jest na poszczególne regiony, każdy z nich zapewne posiada własną unikalną nazwę i to właśnie taki region można uznać za lokację w grze.
Niezależnie od tego czy dana gra posiada otwarty świat, czy jest to gra rozgrywająca się w zamkniętym otoczeniu, to nie ma takiej gry, w której nie mielibyśmy do czynienia z lokacją. O ile w przypadku gier z otwartym światem można jako lokację uznać właśnie wspomniany wcześniej region, to w przypadku gier o zamkniętej strukturze za lokację można uznać obszar, w jakim rozgrywa się misja lub samą misję. Przeważnie w tego typu grach każda misja będzie rozgrywać się w innym miejscu, czyli w tym przypadku w innej lokacji.

Sprawdź również: