Loot box

Loot box jest to skrzynka z losowym przedmiotem, który może wpływać na wygląd postaci, danego przedmiotu (skórki) lub w skrajnych przypadkach, dawać przewagę nad przeciwnikiem. Szansa na trafienie ciekawego i unikalnego przedmiotu ograniczona jest do ułamków procenta, co wpływało na napędzanie sprzedaży kluczy umożliwiających otwieranie tego typu skrzynek.

Loot box’y są zmorą branży gier od kilku lat. Wszystko zaczęło się od pazerności EA, które zaczęło umieszczać je niemal w każdej swojej grze. Loot box, to nic innego jak paczka z unikalnymi „skórkami” na broń lub w kilku przypadkach, można było trafić tam na broń dającą przewagę nad innymi graczami. Oczywiście szansa na zdobycie czegoś wartościowego graniczyła z cudem i wynosiła ułamki procenta.
Na fali popularności loot box’y zaczęły pojawiać się w coraz większej ilości produkcji, aż w końcu zaczęła się nimi interesować komisja do spraw hazardu. Unia Europejska wszczęła postępowania w tym kierunku aby sprawdzić jaki wpływ loot box’y mają na psychikę młodych ludzi i odkryła, że umieszczanie ich w grach ma znamiona hazardu co wystraszyło część wydawców (całe szczęście) i zaczęli oni wycofywać się z umieszczania płatnych skrzynek lub całkowitego usunięcia loot box-ów ze swoich gier.

Oczywiście cały czas można spotkać się na produkcje gdzie są one dostępne ale nie są już kluczowym elementem gry, a przedmioty jakie można z nich zdobyć dotyczą tylko kwestii estetycznych i nie wpływają one na balans w rozgrywce – tutaj chciałem podkreślić, że mam na myśli FPS, a nie gry typu FIFA.