PEGI

PEGI jest to skrót od słów „Pan European Game Information”, co w tłumaczeniu na polski znaczy Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier. To właśnie ta organizacja podejmuje decyzje odnośnie tego, od jakiego wieku dana gra powinna być dostępna dla graczy.
Każda gra przed oficjalną premierą powinna zostać wysłana do PEGI w celu określenia wymagań wiekowych. W przypadku gdzie w grze występuje przemoc, narkotyki, nagość itp. wiadomo, że taka gra otrzyma oznaczenie „18+”, co jest informacją dla sprzedających, że danej gry nie powinni sprzedawać graczom niepełnoletnim.

System PEGI wykorzystywany jest aktualnie w 39 krajach, a większość z ocenionych przez organizację gier otrzymała kategorię od 12 lat (23%). Gry tylko dla dorosłych stanowią tylko 4% ogółu ocenianych gier. Jeśli na grze widzicie oznaczenie 3, to od razu możecie uznać, że jest to gra, która nie posiada żadnych ograniczeń wiekowych. W takich tytułach nie będzie możliwe zobaczenie przemocy, usłyszenie wulgaryzmów ani żadnych scen, które mogłyby wystraszyć gracza.

Sprawdź również: