Skill

Skill jest określeniem umiejętności danego gracza. Jest to coś na zasadzie talentu – można się z nim urodzić albo nie. Różnica polega jednak na tym, że poświęcając odpowiednio dużo czasu na daną grę, skill można z czasem sobie wypracować. Określa on poziom zaawansowania w danej grze oraz umiejętność radzenia sobie. Jako idealny przykład tego czym jest skill mogłaby posłużyć gra Counter-Strike: Global Offensive gdzie skill-em określa się umiejętność kontroli odrzutu broni, czytanie i znajomość mapy na jakiej toczy się pojedynek oraz wyuczenie się sprawdzania każdego rogu w odpowiednio szybkim czasie. Wszystkie te elementy składowe po skompletowaniu można określić jako skill. Na skilla wpływa także czas reakcji, który jest bardzo ważny w tego typu grach lub w grach typu MOBA, gdzie od czasu naszej reakcji czasem zależy być albo nie być, a sekundy mogą zadecydować o zwycięstwie lub porażce.
Wielu obserwatorów sceny e-sportowej sądzi, że ze skillem trzeba się urodzić, ale czy na pewno? Jeżeli ktoś spędza na ćwiczeniu czegoś po 10-12 godzin, to po odpowiednim czasie dojdzie do perfekcji we wszystkim. Bez względu na, to czy ma do czegoś predyspozycje czy nie. Różnica polega tylko w czasie, jaki będzie potrzebny do osiągnięcia tej perfekcji więc według mnie skill jest czymś czego spokojnie można się wyuczyć.